společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje

Fotovoltaika

Pomáháme našim zákazníkům naplánovat, realizovat a provozovat fotovoltaické elektrárny v domácnostech i firmách.

Postup naší spolupráce:

  1. vhodnost instalace na určeném místě, prohlídka místa instalace
  2. optimální velikost elektrárny a  jednotlivých typů FVE
  3. kalkulace i grafický návrh
  4. dokumentace
  5. dodání panelů, střídačů, baterií, optimalizačních prvků
  6. montáž, zapojení, konfigurace, zprovoznění
  7. certifikace a revize
  8. vyřízení dotace Nová Zelená Úsporám
  9. sledování a návrh optimalizace
  10. monitoring, doplňkový servis

Ukázka monitoringu FVE
Ukázka monitoringu FVE

Sluneční svit nad ČR
Sluneční svit

SET OZE s.r.o.

sídlo

SET OZE s.r.o.
Prlovská 3862
760 01 Zlín
Česká republika